DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Hvězdná Brána - Zařízení

 

Hvězdná brána (zařízení)

Hvězdná brána v Mléčné dráze
Hvězdná brána v Pegu
Hvězdná brána je sci-fi zařízení, které se poprvé objevilo ve filmu Hvězdná brána z roku 1994. Tvoří základní rekvizitu i v navazujících televizních seriálech Hvězdná brána, Stargate Atlantis, Stargate Universe a Stargate Infinity (animovaná odnož seriálu Hvězdná brána ).

Samotný nápad zařízení ve tvaru brány, umožňujícího mezihvězdný transport, je ale ve sci-fi používán již dlouhou dobu Příkladem může být Tunel do nebes (1955) Roberta Heinleina nebo Kantos Hyperionu(1989) .

Hvězdná brána v seriálu vytváří stabilní umělou červí díru (Einstein - Rosenův most) po zadání nejméně sedmi symbolů pomocí zařízení zvaného DHD, které bývalo v seriálu interpretováno jako ovládací panel kruhové stavby osazené osmatřiceti tlačítky zasazených ve dvou kruzích rovnoměrně umístěných od středu panelu. Šest zadávaných symbolů určuje adresu planety.

Princip podle seriálu

Tyto symboly, neboli adresu, lze vypočítat pomocí planetárního posunu okolo cílové planety, ta se nachází v jejich průsečíku. Sedmý symbol označuje výchozí planetu. Na bráně lze však zadat i osmý, jenž označuje galaxii. Devátý symbol vede na antickou loď Destiny. Hvězdná brána tedy umožňuje cestování mezi planetami a galaxiemi.

Celý přenos zjednodušeně probíhá tak, že předmět či organismus, který překročí horizont událostí se molekulárně rozloží, přemění na energii a vstoupí do červí díry skrz subprostor, která ho pošle na zadanou adresu, tedy do cílové brány, kde vystoupí s červí díry uloží se energetický otisk předmětu do vyrovnávací paměťi než se předmět či organismus zhmotní. Takto rozložené organizmy či předměty nejsou po dobu pobytu v červí díře (jež se různí s délkou obou planet od sebe) nejsou ve vesmíru ale v subprostoru.

Pomocí brány mohou předměty či organismy cestovat jen jedním směrem a to od brány, pomocí které byla červí díra vytvořena, k cílové, avšak různé signály či impulsy mohou cestovat obousměrně. Samotné vytvoření červí díry je vysoce energeticky náročné a tak se za normálních okolností daří udržet takovouto červí díru otevřenou po dobu osmatřiceti minut. Brána byla sestrojena přibližně před deseti až jedenácti miliony lety rasou zvanou Antikové. Bran existuje několik typů, ale v seriálech byly zatím představeny jen tři z nich. A to brána z naší galaxie, vytvořena z vysoce vodivého materiálu zvaného naquadah vážící přibližně 30 tun, brána z galaxie Pegasus, o níž se zatím mnoho podrobností neví, a brána na Destiny. Tyto brány jsou vzájemně kompatibilní. Brány jsou umístěny skoro na všech planetách v obou galaxiích nezávisle na obyvatelnosti planety.

Seriálové vysvětlení funkce brány:

  • V případě, že použijeme na dvou místech ve vesmíru látku s vysokou energií nastavenou vzájemně na sebe, tak mezi sebou vytvoří červí díru. To se přitáhnou dva body ve vesmíru k sobě tunelem, který je v poměru 1 km tunelu / 26 světelným rokům cesty vesmírem. Tento jev byl několikrát zpozorován volně ve vesmíru, uměle však ještě oficiálně nebyl vytvořen. Nevýhodou těchto bran je, že červí díru lze udržet nejdéle (za normálních okolností) po dobu osmatřicet minut. Další problém je, že hmota může cestovat jen jedním směrem a to tedy z brány, která aktivovala červí díru na druhou bránu, ale naopak to nelze.

Obrana a blokování bran před nepřítelem

Bránou však může přijít kdokoli i nepřítel a tak je potřeba vytvořit účinnou ochranu. První způsob, který byl zkonstruován lidmi byla Iris. Iris je neproniknutelný štít umístěný 2 mikrometry od horizontu událostí. Skládá se z několika desítek pohyblivých titanovo-trinyových desek které se dokážou pohybovat. Po složení vytvoří neproniknutelný štít který jakékoliv příchozí těleso před materializací rozbije na mikronové částice. Tohoto faktu bylo využito v seriálu Hvězdná brána: SG-1.

Na rozdíl od jiných známých bran, brána Atlantidy může také poznat počáteční bod brány, která se snaží s ní spojit a moci tak blokovat přicházející červí díry. Tento způsob obrany byl využit v seriálu Hvězdná brána: Atlantis. Vzhledem k technologii Atlantidy je Iris nahrazena energetickým štítem.

Další bezpečnostní pojistkou je nesmírně rozsáhlý systém bezpečnostních protokolů a aktualizací, které jsou v celém systému hvězdných bran. V seriálu - ať SG-1 nebo Atlantis - se několikrát o bezpečnostních protokolech mluvilo. Bezpečnostní protokoly slouží k blokování chyb, které se mohou v systému objevit - třeba chyba ve vytvoření červí díry a nebo nevhodné změny v bezpečnostním systému bran v nějakém DHD (vytáčecím zařízení - zkratka znamená Dial Home Device). Systém bran pak může danou bránu vyřadit z provozu nebo navázat alternativní spojení s nejbližší další branou. Aktualizace v systému hvězdných bran slouží k aktualizaci koordinátů jednotlivých adres hvězdných bran, aby se vyrušily případné problémy. Při neustálém rozpínání vesmíru se vzdálenosti mezi jednotlivými body (planety, brány) neustále mění. Hvězdné brány se mezi sebou vytáčí a předávají si pomocí protokolů nové koordináty adres společně se souřadnicemi. Není známo, jakou dobu tento proces trvá, ani kolik dalších bran jednotlivé brány vytočí. Předpokládejme tedy, že každá brána po spuštění aktualizací vytočí okolní brány a tak dále a tak dále. Je pravděpodobné, že po celém procesu aktualizací se tento proces ve zmenšené míře opakuje - to aby si předaly nové koordináty i brány, které jsou od sebe vzdálené více a také proto, aby se nové kooridnáty potvrdily a nahradily ty původní v zadávacím programu v DHD.

Symboly na hvězdné bráně z Gízy

 

Pozice Znak Souhvězdí Pozice Znak Souhvězdí Pozice Znak Souhvězdí
1 StargateGlyph01.png Původní symbol* 14 StargateGlyph14.png Microscopium 27 StargateGlyph27.png Taurus
2 StargateGlyph02.png Crater 15 StargateGlyph15.png Capricornus 28 StargateGlyph28.png Auriga
3 StargateGlyph03.png Virgo 16 StargateGlyph16.png Piscis Austrinus 29 StargateGlyph29.png Eridanus
4 StargateGlyph04.png Boötes 17 StargateGlyph17.png Equuleus 30 StargateGlyph30.png Orion
5 StargateGlyph05.png Centaurus 18 StargateGlyph18.png Aquarius 31 StargateGlyph31.png Canis Minor
6 StargateGlyph06.png Libra 19 StargateGlyph19.png Pegasus 32 StargateGlyph32.png Monoceros
7 StargateGlyph07.png Serpens Caput 20 StargateGlyph20.png Sculptor 33 StargateGlyph33.png Gemini
8 StargateGlyph08.png Norma 21 StargateGlyph21.png Pisces 34 StargateGlyph34.png Hydra
9 StargateGlyph09.png Scorpius 22 StargateGlyph22.png Andromeda 35 StargateGlyph35.png Lynx
10 StargateGlyph10.png Corona Australis 23 StargateGlyph23.png Triangulum 36 StargateGlyph36.png Cancer
11 StargateGlyph11.png Scutum 24 StargateGlyph24.png Aries 37 StargateGlyph37.png Sextans
12 StargateGlyph12.png Sagittarius 25 StargateGlyph25.png Perseus 38 StargateGlyph38.png Leo Minor
13 StargateGlyph13.png Aquila 26 StargateGlyph26.png Cetus 39 StargateGlyph39.png Leo
 
K zadání adresy je třeba 7 symbolů, 6 určujících lokaci a 1 výchozího. Po vytočení správné kombinace 7 symbolů můžete cestovat, ale pouze v galaxii v které se nacházíte. Pro mezigalaktické cestování je nutné zadat symbolů 8, 6 určujících lokaci, 1 určující vzdálenost a 1 výchozí. Mezigalaktické cestováni jde ovšem uskutečnit jen za předpokladu, že je k bráně připojen dostatečný zdroj energie - ZPM (modul nulového bodu, které v v seriálu třikrát použil plukovník, později brigádní generál Jack O´Neill. Poprvé na Asgardskou planetu Othala, kde mu Asgardi vymazali z mozku vědomosti Antiků (v druhé řadě), podruhé aby zničil Anubisovu flotilu ze základny Antiků v Antarktidě (na konci sedmé řady). Potřetí nechal použít modul nulového bodu(jako velitel SGC) k navázání spojení s hvězdnou bránou v Atlantidě, která je v galaxii Pegas v prvním dílu seriálu Hvězdná brána: Atlantida a vyslal tam tým složený převážně z vědců, aby pokud možno navázali spojení s Antiky. Adresa obsahující 9 symbolů vede na loď Antiků jménem Destiny (je použita v prvním díle nejnovějšího seriálu Stargate: Universe), která před tisíci lety rozvážela Hvězdné brány po vesmíru. Tato loď se pohybuje rychlostí přesahující rychlost světla ale neletí subprostorem jediný způsob jak se dostat na její palubu je použít hvězdnou bránu.*Tento symbol je charakteristický pouze pro hvězdnou bránu z Gízy. Ve filmu ho Dr. Jackson interpretoval jako Slunce nad vrcholem pyramidy. Jiné hvězdné brány mají svůj vlastní jedinečný symbol, včetně brány, která byla nalezena na Zemi v Antarktidě. Avšak v seriálu se z neznámého důvodu (pravděpodobně filmařská chyba) objevuje tento symbol i na bráně z Antarktidy a v epizodě „New Ground“ ve 3. řadě dokonce i na jiné planetě.

Symboly na hvězdné bráně z Atlantis

Pozice Znak Souhvězdí Pozice Znak Souhvězdí Pozice Znak Souhvězdí
1 AtlantisGlyph12.svg   13 AtlantisGlyph13.svg   25 AtlantisGlyph15.svg Rdehi
2 AtlantisGlyph02.svg   14 AtlantisGlyph14.svg   26 AtlantisGlyph26.svg  
3 AtlantisGlyph18.svg Alura 15 AtlantisGlyph25.svg   27 AtlantisGlyph27.svg  
4 AtlantisGlyph04.svg   16 AtlantisGlyph16.svg   28 AtlantisGlyph28.svg  
5 AtlantisGlyph06.svg   17 AtlantisGlyph17.svg   29 AtlantisGlyph29.svg  
6 AtlantisGlyph05.svg Ecrumig 18 AtlantisGlyph03.svg   30 AtlantisGlyph30.svg  
7 AtlantisGlyph07.svg   19 AtlantisGlyph19.svg Subido (point of origin for Atlantis) 31 AtlantisGlyph31.svg  
8 AtlantisGlyph08.svg   20 AtlantisGlyph15.svg Salma 32 AtlantisGlyph35.svg Gilltin
9 AtlantisGlyph09.svg   21 AtlantisGlyph21.svg   33 AtlantisGlyph33.svg
10 AtlantisGlyph10.svg   22 AtlantisGlyph22.svg   34 AtlantisGlyph34.svg  
11 AtlantisGlyph11.svg   23 AtlantisGlyph23.svg   35 AtlantisGlyph32.svg  
12 AtlantisGlyph01.svg Arami 24 AtlantisGlyph24.svg   36 AtlantisGlyph36.svg

Symboly v SGU


Pozice Znak Název Pozice Znak Název Pozice Znak Název Pozice Znak Název
1 UniverseGlyph01.png   10 UniverseGlyph10.png   19 UniverseGlyph19.png   28 UniverseGlyph28.png  
2 UniverseGlyph02.png   11 UniverseGlyph11.png   20 UniverseGlyph20.png   29 UniverseGlyph29.png  
3 UniverseGlyph03.png   12 UniverseGlyph12.png   21 UniverseGlyph21.png   30 UniverseGlyph30.png  
4 UniverseGlyph04.png   13 UniverseGlyph13.png   22 UniverseGlyph22.png   31 UniverseGlyph31.png  
5 UniverseGlyph05.png   14 UniverseGlyph14.png   23 UniverseGlyph23.png   32 UniverseGlyph32.png  
6 UniverseGlyph06.png   15 UniverseGlyph15.png   24 UniverseGlyph24.png   33 UniverseGlyph33.png  
7 UniverseGlyph07.png   16 UniverseGlyph16.png   25 UniverseGlyph25.png   34 UniverseGlyph34.png  
8 UniverseGlyph08.png   17 UniverseGlyph17.png   26 UniverseGlyph26.png   35 UniverseGlyph35.png  
9 UniverseGlyph09.png   18 UniverseGlyph18.png   27 UniverseGlyph27.png   36 UniverseGlyph36.png