DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Technologie

 

Technologie ve Hvězdné bráně

Ve fiktivním světě Hvězdné brány existuje mnoho technologicky vyspělých ras a společenství, které mají pestrou škálu vysoce pokročilých zbraní, pomůcek a vesmírných lodí. Díky programu Hvězdné brány a učení se od ostatních civilizací ve vesmíru Země získala řadu mimozemských technologií. Všechny tyto technologie jsou klasifikovány jako přísně tajné a mohou být využívány pouze v rámci SGC, programu X-303, a na Atlantis.

Pozemské technologie

Pozemské technologie vlastně využívají nejmodernějších lidských vynálezů, když se však lidé setkali s Goa'uldy, začali s vytvářením buď technologických hybridů a nebo vyvinuli technologie odvozené z jiných, ale jen sestavené pozemskými "způsoby". Jejich mimozemskou aktivitou se jim podařil i přístup k velkým ložiskům naquahdahu a trinia, což jsou jedny z nejdůležitějších prvků při výrobě vesmírných lodí. Dále se jim podařilo okopírovat goa'uldské kontrolní krystaly a využili je místo typických "součástek", na jaké jsme zvyklí. V konečné části začali kopírovat darované asgardské technologie z lodi Oddysey, na kterou bylo instalováno asgardské jádro - kompletní studnice vědomostí Asgardů. Díky tomu lidmi postavená mimozemská plavidla dostala do vínku nejmodernější vybavení ve světě Hvězdné brány.

Antické technologie

Antikové (původně nazývání Alterané, v galaxii Pegasus známí také jako Lanteané) jsou nejvyspělejší civilizací ve fiktivním světě Stargate. Mezi jejich technologické přínosy patří mimo jiné samotná síť hvězdných bran, město Atlantis, dále ZPM (modul energie vakua), antická zbraňová platforma a zařízení na Dakaře, která byla použita SG1 na zničení Replikátorů. Původně však sloužila na vytvoření života v Mléčné dráze.

Asgardské technologie

Asgardé jsou mimořádně vyspělá rasa, která udržuje se Zemí přátelské styky, a která poskytuje mnoho svých technologií Zemi (Tau`ri). Kdysi byli současníky Antiků a mnoho se toho od nich naučili. Asgardé již nejsou schopni klasické reprodukce, zachraňují se klonováním. Mají technologii, která umožňuje přenést Asgardovo vědomí do nového těla. Klíčovým prvkem asgardských technologií je neutronium. Asgardové vyvíjeli nové technologie podle antických archivů vědomostí.

Asuranské technologie

Asurané (v seriálu Hvězdná brána: Atlantida spíše označovaní jako replikátoři) jsou vnímající humanoidi tvoření nanity zkonstruovaní Antiky jako biologická zbraňv boji proti Wraithům. Asuranové vlastní technologie, které měli Antikové v době války proti Wraithům. Používají antické vesmírné lodě, jako je například vesmírná loď podobná Atlantis nebo vesmírné lodě třídy Aurora. V epizodách Záchrana a Každodenní břímě je vidět druhý typ asuranských válečných lodí, který je menší než lodě třídy Aurora.

  • Replikátorský satelit je zbraň, která byla poslána zaútočit na Atlantis za preventivní útok na domovskou planetu Asuranů. Sestává z vesmírné lodě, ze které bylo odmontováno vše nepotřebné, a na níž zůstala pouze hvězdná brána, hyperpohon a senzory. Když se hvězdná brána aktivuje, začnou Asurané vysílat silný proud energie, který krom své útočné síly rovněž napájí ochranné silové pole satelitu. Červí díra může být s velkým množstvím ZPM udržována neomezeně dlouho. Blízkost druhé brány navíc neumožnila lidem na Atlantis vytočit adresu jiné brány. Atlantis se zachránila tím, že do směru paprsku přitáhla letkou F-302 asteroid a odletěli s Atlantis na jinou planetu.

Goa'uldské technologie

Goa'uldi jsou hlavními nepřáteli Země (Tau'ri). Většinu technologií, které využívají, ukradli jiným rasám. Mezi Goa'uldy však jsou i inovátoři, jako například Anubis či Ba'al, kteří jsou vylíčeni jako osoby s velkou technologickou vynalézavostí. Mnoho goa'uldských zbraní, jako jsou například tyčové zbraně, je navrženo spíše okázale, než prakticky, což je zamýšleno k ještě většímu upevnění pozice Goa'uldů coby „božstva.“ Některé goua'uldské technologie, jako například ozbrojená ruka nebo léčebná zařízení mohou být ovládány pouze mentálně a k jejich ovládání je zapotřebí, aby uživatel měl v krvi naquadah. Základním stavebním kamenem goa'uldských technologií je naquahdah, mimořádně energetický prvek, který v mnoha podobách užívají jako jediný druh paliva. Nicméně jejich technologie není tak odolná jako jiné. Její provoz se dá omezit nebo vyřadit různými druhy rušiček. Palubní počítače na jejich lodích se dají snadno zmanipulovat. Další slabinou jsou krystalové součástky. Ty nahrazují součástky v pozemském slova smyslu. Jejich nevýhodou je potřeba stabilní teploty - dají se teda vyřadit tím, že se přeruší jejich chlazení a krystaly se následně přehřejí a rozpadnou. Spálit je může i výstřel ze zat'nik'atelu (elektrický výboj).

Orijské technologie

Oriové jsou povznesené bytosti na vyšší úrovni bytí, kteří jsou hlavním nepřítelem Země (Tau'ri) v 9. a 10. sérii. Kvůli své vyspělé technologii jsou velkou hrozbou. Jelikož byli kdysi stejnou rasou jako Antikové, jsou jejich zbraně srovnatelné a mají jisté podobnosti. Orijská superbrána je srovnatelná s normální hvězdnou bránou v Mléčné dráze a v upravené podobě používají Oriové i transportní kruhy. Na orijských mateřských lodích mají i vlastní verzi obranného křesla.

Tokerské technologie

Tok'ra je odboj některých Goa'uldů, čímž mají přístup k mnoha jejich technologiím, jako například k silovým polím, paměťovým zařízením či transfázovým eliminátorům. Jelikož Tok'rové dávají přednost nenápadnosti a momentu překvapení, používají jejich ozbrojené síly většinou pouze zat'nik'ately. Tyčové zbraně jsou pro ně příliš neskladné. Tok'rové často pomáhají Americkému letectvu ve vývoji nových technologií a rovněž Americké letectvo v případě potřeby poskytuje mnoho ze svých technologií. Do izolačních místností v SGC byly nainstalována tokerská jednosměrná silová pole.

Tollánské technologie

Tolláni jsou lidé s civilizací vyspělejší než pozemskou. Jsou to pacifisté, jejich technologie zakládající se na triniu mají výhradně obranný charakter. Přesto je nechtějí s nikým sdílet a pohrdají "primitivnějšími" rasami (včetně Tau'ri). Pochází z planety Tollán, po jejím zničení přesídlili na planetu Tollána. V 9. epizodě páté řady seriálu Hvězdná brána Mezi dvěma ohni (v anglickém originále Between Two Fires) však byli pravděpodobně zničeni goa'uldem Tanithem po té, co Anubis vyvinul štíty odolné proti jejich iontovým kanónům.

Wraithské technologie

Wraithové jsou hlavní nepřátelé Tau'ri v seriálu Hvězdná brána: Atlantida. Ačkoliv nebyli tak vyspělí jako jejich protivníci Antikové, dokázali je Wraithové přemoci svou početní převahou, kterou získali díky klonovací technologii napájené ukradenými ZPM. Wraithové se dokážou takticky a technologicky adaptovat a byli rychle schopni přijmout protiopatření proti asgardskému transportnímu paprsku. Rovněž vytvořili vysoce sofistikovaný počítačový virus, který použili proti Daedalovi a Asuranům. Mnoho prvků wraithské technologie, včetně jejich lodí, jsou hybridní, tvořeny organickými a mechanickými částmi se schopností samoléčení.

  • Stunner je ruční energetická zbraň navržená k omráčení lidské kořisti před krmením. Nepůsobí tedy žádná fyzická zranění. Existují tři velikosti stunnerů: malé pistole, střední obušky a velké pušky bajonetového typu. Někteří lidé jsou vůči zásahu stunnerů více odolnější než ostatní a lidé pod vlivem wraithského enzymu jsou proti zásahu zcela imunní. Expedice na Atlantis během svého boje s Wraithy nashromáždila množství stunnerů, které běžně používá.